Kontrolni organ

Kontrolni organ
V podjetju SIJ ACRONI d.o.o. v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020 deluje kontrolni organ tipa C. Kontrolni organ v okviru svoje dejavnosti samostojno opravlja kontrolo dopustnosti odlaganja odpadkov na odlagališčih.


Splošni pogoji poslovanja za zunanje naročnike kontrole1. Splošne določbe

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s poslovnimi partnerji in naročniki oz. odjemalci. Navedeni so v vsaki pogodbi oz. ponudbi z naročniki Kontrolnega organa Acroni d.o.o., razen, če je v pogodbi oz. ponudbi določeno drugače.2. Osnovni podatki kontrolnega organa

Ime kontrolnega organa: Kontrolni organ SIJ Acroni d.o.o.
Naslov: Cesta Borisa Kidriča 44,  SI – 4270 Jesenice, Slovenija
Telefon: 00386 (0)4 584 1056
Telefax: 00386 (0)4 584 1070
Spletna stran: www.acroni.si                                        
E-pošta: natasa.bratun@acroni.si
Davčna številka: 25840754
Identifikacijska št. za DDV: SI25840754
Matična številka: 56884183. Delovni čas

Ponedeljek – petek: 8 -15 ure.
Osebje izvaja kontrole tudi na terenu. Glede na dogovor z naročnikom kontrole, izvajamo posamezne kontrolne aktivnosti tudi izven delovnega časa.4. Povpraševanje in naročilo

Povpraševanje in naročanje se lahko posreduje na Kontrolni organ podjetja SIJ Acroni d.o.o. po telefonu, elektronski pošti ali v pisni obliki.
O pogojih same izvedbe storitve kontrole in dokumentaciji, ki jo mora naročnik predhodno predložiti, se tehnični vodja Kontrolnega organa dogovori z naročnikom pred pripravo ponudbe.5. Obseg dela

Kontrola odpadkov v skladu s postopkom kontrole po potrjeni ponudbi in prejetim naročilom s strani naročnika.6. Obveznosti naročnika

Naročnik je dolžan zagotoviti Kontrolnemu organu vse potrebne informacije o izvoru in tehnologiji nastanka odpadka, za katerega se izvaja postopek kontrole.7. Cene storitev

Na podlagi povpraševanja in dogovora z naročnikom o vrsti in ciljih kontrole, se za vsakega naročnika pripravi konkretna ponudba, ki se izdela v pisni obliki ter se naročniku posreduje na njegov naslov. Davek na dodano vrednost v ceni storitve ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.8. Nepredvidena dodatna dela in ponovitve

V primeru nepredvidenih dodatnih del ali v primeru ponovitve storitve ali delov storitve, ki so posledica lastnosti predmeta storitve, se izdela aneks k ponudbi, ki krije stroške nepredvidenih dodatnih del ali ponovitve storitve.9. Veljavnost ponudbe

Ponudba zavezuje Kontrolni organ SIJ Acroni d.o.o. za čas, ki je naveden v ponudbi. Postopek kontrole in izdelavo ocene opravimo v roku 30 delovnih dni po vzorčenju odpadka.10. Neizvedljivost naročila

Če Kontrolni organ SIJ Acroni d.o.o. zaradi lastnosti predmeta kontrole ne more v popolnosti izpolniti naročila, je upravičen do plačila dela, ki ga je že opravil.11. Preklic naročila

Naročnik lahko svoje naročilo spremeni oz. prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. Prejemamo le pisne spremembe oz. preklice naročil.12. Plačilo

Po opravljeni storitvi Kontrolnega organa SIJ Acroni d.o.o. se naročniku izstavi končni račun za opravljeno storitev, razen, če je v pogodbi določeno drugače. Kontrolni organ SIJ Acroni d.o.o. si pridržuje pravico zadržanja dokumentacije ali predmeta storitve do popolnega poplačila računa. Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.13. Pravice

Kontrolni organ SIJ Acroni d.o.o. zadržuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve Kontrolnega organa SIJ Acroni d.o.o.14. Pritožbe in prizivi

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev Kontrolnega organa SIJ Acroni d.o.o. predložiti v roku 15 dni od oddaje certifikata o kontroli, ki je priloga ocene odpadka. Pritožbe se sprejemajo samo v pisni obliki.
V primeru priziva na odločitev kontrolnega organa mora naročnik podati pisno pritožbo v roku 15 dni od oddaje certifikata o kontroli. Postopek za pritožbe je naročnikom na vpogled v Kontrolnem organu.