Sektor Kemije

KEMIJSKI LABORATORIJI V SIJ ACRONIJU - akreditirani laboratoriji po standardu SIST EN ISO/IEC 17025

Na vseh področjih svoje dejavnosti smo visoko strokovno usposobljen, kakovosten, hiter in zanesljiv partner pri izvajanju laboratorijskih storitev.

V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih storitev smo v kemijskih laboratorijih vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025, ki zagotavlja neodvisnost in nepristranskost laboratorijev ter mednarodno primerljivost rezultatov preskušanja.

Kemijski laboratoriji, ki delujejo v okviru oddelka Kakovost so akreditirani pri Slovenski akreditaciji. Za svojo dejavnost imamo podeljeno pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za emisijski monitoring odpadnih voda.

Storitve izvajamo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi s sodobno merilno opremo. Preskusne metode razvijemo in prilagodimo tudi zahtevam odjemalcev.

Laboratorij nudi storitve po konkurenčnih cenah v dogovorjenem roku.

Osebje v kemijskih laboratorijih, ki delujejo v okviru oddelka Kakovost zagotavlja kakovostno izvajanje kemijskih analiz. Laboratoriji vključujejo glavni kemijski laboratorij, jeklarski laboratorij za spremljanje proizvodnje v obratu Jeklarna in ločeni obratni kemijski laboratorij v obratu Hladne predelave.
Na področju varovanja okolja spremljamo delovanje industrijskih čistilnih naprav, izvajamo monitoring odpadnih vod in izdelujemo ocene odpadkov za potrebe podjetja, kot tudi za zunanje odjemalce. Na področju odpadkov deluje KONTROLNI ORGAN, ki ima vzpostavljen sistem kakovosti po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17020 in je akreditiran pri Slovenski akreditaciji.


VZORČIMO:

  • Odpadne vode (industrijske, komunalne)
  • Odpadke

ANALIZIRAMO:

  • Kovinske materiale (jekla, nikljeve zlitine, kositrove zlitine, bakrove zlitine, aluminijeve zlitine, spajke…) 
  • Vhodne materiale za proizvodnjo ( Fe-legure, apno, olje, lake, kisline,...)
  • Odpadke, prahove, mulje,...
  • Žlindre 
  • Odpadne vode (industrijske, komunalne)
  • Tehnološke in kotlovske vode
  • Maziva 
  • Itd.

ZMOGLJIVOSTI: 
Sodobna merilna oprema, akreditirane metode in uspešno sodelovanje pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah zagotavljajo kakovost naših laboratorijskih storitev.

Tradicija, znanje, kakovost, konkurenčnost

Katalogi izdelkov

Storitve — pdf (2.1 MB)