Monitoring

MONITORING

  • vzorčenje ekoloških vzorcev (odpadne vode, odpadki,…)
  • meritve emisij prahu in dimnih plinovOPREMA

  • vzorčevalnik SIGMA 900 MAX
  • prenosni spektrofotometer
  • priprava za nerjenje prostega klora
  • digitalni termometer in higrometer
  • dodatna oprema za vzorčenje
  • sistem za homogenizacijo
  • aparatura za meritve prahu in dimnih plinov ISOK 4F

Katalogi izdelkov

Storitve — pdf (2.1 MB)