Glavni kemijski laboratorij

Glavni kemijski laboratorij je opremljen s sodobno merilno opremo, ki omogoča analize različnih materialov skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi. Metode za analizo odpadnih vod so akreditirane pri Slovenski akreditaciji.


Miha Trdin

Vodja glavnega kemijskega laboratorija 

Tel. +386 4 584 1066

E-mail: miha.trdin@acroni.si 

Raziskave in razvoj / Research and development

Cesta Borisa Kidriča 44

4280 Jesenice

Tel.: 04 584 13 02

Email: raziskave.razvoj@acroni.si


1. PREISKAVE ODPADLIH VOD

 

Parameter

Metoda

vzorčenje

SIST ISO 5667-10

temperatura

SIST DIN 38404-C4

pH-vrednost

SIST ISO 10523

Homogenizacija vzorca

SIST DIN – A30

Neraztopljene snovi

SIST ISO 11923

Usedljive snovi

SIST DIN 38409-H9

Kjeldahlov dušik

SIST EN 25663  mod.

Krom - šestvalentni

SIST ISO 11083

Železo cel.

SIST ISO 6332

Klor prosti

SIST EN ISO 7393-2 mod.

Celotni klor

SIST EN ISO 7393-2 mod.

Fluorid, klorid, ortofosfat,, nitrat, sulfat

SIST EN ISO 10304-2 mod F

Celotni fosfor in orto fosfor

SIST EN ISO 6878

Nitritni dušik    SIST EN 26777

SIST EN 26777

KPK

DIN 38409 H 41

BPK 5

SIST EN 1899-1 , SIST EN 1899-2

Amonijev dušik

SIST ISO 7150 /1

Težkohlapne lipofilne snovi

Ekstrakcija – gravimetrija

Električna prevodnost

SIST ISO 27888

Kovine (Cr,Ni,Zn,Pb,Mn,Cu,Cd,Al,Sn)

ISO 118852. PREISKAVE ODPADKOV

izluževanje odpadkov

                                  SIST EN 12457-1-4

Sušina 105 o C

                                  Gravimetrija

Žarilna izguba 550  o C

                                  Gravimetrija

Razklop odpadkov

pH  

                                  SIST ISO 10523

Električna prevodnost

                                  SIST ISO 7888

Celokupne raztopljene snovi

                                  Gravimetrija

Kovine in anioni

                                  Standardne metode za analizo odpadnih vod
3. ANALIZA JEKEL

Nizko,srednje in visoko legirana jekla,siva litina

Kislinski razkroj,razkroj v mikrovalovni pečici

C,S,Si,P,Mn,Cr,Ni,Cu,Co,Al,Ti,Mo

LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF,AAS,

Pb,Sn,Mg,Zn.Ce,La,Bi,Zr

ICP-OES4. ANALIZA ŽLIDER

Bela in črna žlindra

                                                        Kislinski razkroj,Razklop z boratno mešanico

CaO,MgO,Al2O3,FeO,Fe2O3,

                                                       Razklop v mikrovalovni pečici, Titrimetrija,gravimetrija,SPF,AAS

C, S

                                                       LECO
5. OSTALE PREISKAVE

Specifična teža

Mod ISO 3675 VISCOMETER

kinematična viskoznost

Mod ISO 3104 VISCOMETER

Dinamična viskoznost

Mod ISO 3104 VISCOMETER

Indeks viskoznosti

ISO 2909 izračun

Vsebnost vode – titracija KF

ISO 670

Vsebnost vode – destilacija

EN ISO 9029

Nevtralizacijsko število

ISO 6618

Število umiljenja

ISO 6293 (IP 136)

Določitev kovin v olju

AAS, ICP-OES

Pepel 800 °C

ISO 6245 (IP4/94)

Dielektrična trdnost

IEC 156 elektrom.

Mehanske nečistoče

Gravimetrija
6. KONTROLA SUROVIN

Kontrola surovin

Rude,Legure, litine

Analizne tehnike

apna

CaO,MgO,žaroizguba,vezana voda, reaktivnost

Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija

Jedavec

CaF2, SiO2,
CaCO3, Al2O3, Fe2O3

Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija,piroliza

Boksit

SiO2, CaO,MgO,Al2O3, Fe2O3,P

Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija

Legure

Fe NI

Ni,Co,Cu

Elektroliza,AAS,ICP-OES

Fe Cr

C,S,Cr,P,Si

LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF

FeSi

C,S,P,Si

LECO,Titrimetrija,SPF

FeMn

C,S,Mn,P,Si

LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF

SiMn

C,S,Mn,P,Si

LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF

FeMo

C,S,Mo,P,Si

LECO,Titrimetrija,grav.,SPF,ICP-OES

FeTi

C,S,Ti,Al,Fe,P

LECO,Titrimetrija,ICP-OES,AAS,SPF

Litine

Aluminij

Al,Cu,Pb,Zn,Cd,Mn,Fe,,Si,Mg,Tii

ICP-OES,AAS,SPF

Cink

Zn,Cu,Pb,Al,Cd,Mn,Fe,Si,Mg,Sni

ICP-OES,AAS,SPF

Baker

Cu,Pb,Zn,Cd,Al,Mn,Fe,Si,Sn,C,S    ICP-OES,AAS,SPF

elektroliza

Nikelj

Ni,Cu,Pb,Zn,Cd,Mn,Fe,Si,Co,C,Si

ICP-OES,AAS,SPF,elektroliza

Kositer

Sn,Pb,Zn,Cu,Al,Cd

ICP-OES,AAS,SPF,titrimetrija

Katalogi izdelkov

Storitve — pdf (2.1 MB)