Metalografski laboratorij

Metalografski laboratorij je bil v okviru nekdanje Železarne Jesenice ustanovljen že leta 1961. Metalografija je veda, ki se ukvarja s preiskavo zgradbe kovin in zlitin s pomočjo različnih tehnik, med katerimi prevladuje optična in elektronska mikroskopija.

Za te preiskave je vzorec kovine potrebno ustrezno pripraviti in sicer z luženjem, poliranjem in jedkanjem. Na mikrostrukturo kovinskega materiala vpliva več faktorjev kot so: kemična sestava, procesi izdelave, predelave in toplotne obdelave jekla, kasnejše mehanske obdelave, varjenje, vplivi okolja in različna področja delovnega okolja…

Seveda so metalografske preiskave pri raziskovalno razvojnem delu ključnega pomena za poznavanje kovinskih materialov.

V metalografskem laboratoriju smo usmerjeni  predvsem v preiskave jekla, izvajamo pa tudi preiskave ostalih kovinskih materialov.

1.Makroskopske metalografske preiskave

 • Ugotavljanje segregacij
 • Pregled površine
 • Pregled homogenosti


2. Mikroskopske metalografske preiskave

 • Ocena vsebnosti nekovinskih vključkov
  (ASTM  E 45, DIN 50602, ISO 4967)
 • Ocena velikosti kristalnih zrn
  (ASTM E 112)
 • Ocena porazdelitve karbidov
  (SEP 1520)
 • Določitev debeline plasti (nitriranje, cementiranje,
 • pocinkanje)
 • Ocena globine razogljičenja, zažganosti
 • Ugotavljanje deleža mikrostrukturnih sestavin


3. Meritve trdote po

 • Brinellu, (EN 10003)
 • Vickersu (SIST EN ISO 6507-1
 • Rockwellu (EN 10009)


4. Meritve mikrotrdote

5. Določitev predhodne toplotne obdelave vzorca na osnovi mikrostrukture

6. Določitev napak na izdelkih, njihovega  izvora ter vzrokov  zanje

7. Določitev vrste prelomov, vzrokov zanje

8. Mikrostrukturna analiza materiala na osnovi jemanja replik z delov v obratovanju

9. Določitev vrste in vzrokov korozije

10.Preiskave pod elektronskim mikroskopom in karakterizacija elementov mikrostrukture s pomočjo EDS  analize