Monitoring

Monitoringe in vzorčenja izvajamo s sodobno merilno opremo skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

Izvajamo:

i) vzorčenje ekoloških vzorcev (odpadne vode, odpadki,…)

ii) meritve emisij prahu in dimnih plinov


Oprema:

i) vzorčevalnik SIGMA 900 MAX

ii) prenosni spektrofotometer

iii) priprava za nerjenje prostega klora

iv) digitalni termometer in higrometer

v) dodatna oprema za vzorčenje

vi) sistem za homogenizacijo

vii) aparatura za meritve prahu in dimnih plinov ISOK 4F