Glavni kemijski laboratorij

Glavni kemijski laboratorij je opremljen s sodobno merilno opremo, ki omogoča analize različnih materialov skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

 
Izvajamo:

i)                Preiskave odpadnih vod

ii)               Preiskave odpadkov

iii)              Analize jekel s klasičnimi kemijskimi metodami

iv)              Analize žlinder

v)               Analize jeklarskih surovin (legure, rude, litine, itd.)

vi)              Analize različnih anorganskih materialov


Oprema:

i)                 ICP-OES

ii)                Ionski kromatograf

iii)              UV-VIS spektrometer

iv)              AAS analizator

v)               Mikrovalovna pečica

vi)              pH/ELP merilnik

vii)             TC/TOC/DOC analizator

viii)            Avtomatski titrator