Pravno obvestilo

Spletno mesto družbe Acroni d.o.o., Cesta Boris Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: Acroni d.o.o.).

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi Acroni d.o.o., in z njo povezanimi družbami v Skupini SIJ – Slovenska industrija jekla (v nadaljevanju: Skupina SIJ), njenem poslovanju, njenih proizvodih, storitvah in dogodkih.

Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. To pravno obvestilo lahko družba Acroni d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate in sprotno preverjate na spletni strani www.sij.si. Z uporabo spletne strani http://www.acroni.si/i ste kot uporabnik strani izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Pravno obvestilo spletnega mesta http://www.acroni.si/

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta http://www.acroni.si/ Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu http://www.acroni.si/ so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe Acroni d.o.o.in z njo povezanih družb, katerih vsebine so vključene ali se najdejo na spletnih straneh http://www.acroni.si/

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu http://www.acroni.si/ izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani http://www.acroni.si/ v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Acroni d.o.o. ali predhodnega dovoljenja družbe, ki je nosilka pravic intelektualne lastnine. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak družbe Acroni d.o.o. v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.

 

Spletno mesto http://www.acroni.si/ lahko vsebuje tudi informacije in/ali gradiva tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar družba Acroni d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino, spoštovanje zasebnosti niti za pravilnost ali točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe SIJ za vse primere izključena.

Uporaba spletne strani http://www.acroni.si/ v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran http://www.acroni.si/ na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na http://www.acroni.si/ so informativne narave. Družba Acroni d.o.o. upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v Ljubljani. Te spletne strani so namenjene tudi mednarodni uporabi. Družba Acroni d.o.o. ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh niso namenjeni vzpostavljanju obvezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov). Nobena informacija o družbi, njenih izdelkih in storitvah ter vrednostnih papirjih na spletnih straneh družbe ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu temveč predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti izdelkov in storitev družbe. Zato poudarjamo, da ti podatki ne predstavljajo ponudbe, razen če je tako izrecno navedeno.

Družba Acroni d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu http://www.acroni.si/, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Acroni d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.sij.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Acroni d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.sij.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba SIJ ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani http://www.acroni.si/

Nenehni razvoj spleta zahteva posodabljanje spletnih strani in spreminjanje našega pravnega obvestila. Družba Acroni d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani http://www.acroni.si/ in pravnih obvesti kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. 

Varstvo osebnih podatkov

Ko brskate po spletni strani http://www.acroni.si/, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa ali sodelovanja v spletnih raziskavah prostovoljno zaupali svoje osebne podatke, kot so ime, elektronski naslov. Družba Acroni d.o.o. jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje.

Zadnjič pregledano: December, 2014