Videonadzor

OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

 

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

• SIJ ACRONI d.o.o., matična številka: 5688418000, davčna številka: SI25840754, telefon : T:+386(0)4 584 1000, elektronski naslov: info@acroni.si

 

Odgovorna oseba upravljavca za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave:

• mag. Branko Žerdoner, glavni direktor, elektronski naslov: branko.zerdoner@acroni.si

 

Kontaktna oseba za obdelavo osebnih podatkov videonadzornega sistema:

• Gorazd Rolih, elektronski naslov: gorazd.rolih@acroni.si, tel. št.: T:+386(0)4 584 1019

 

Namen izvajanja videonadzora:

• Videonadzor se izvaja zaradi nadzora vstopa v službene oziroma poslovne prostore zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter zaradi nadzora vstopa in izstopa iz službenih oziroma poslovnih prostorov, skladno z določbo 1. odstavka 77. člena ZVOP-2

• znotraj delovnih prostorov se videonadzor izvaja zaradi varnosti varnost ljudi ali premoženja skladno z določbo 1. odstavka 78. člena ZVOP-2

 

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen:

• slika, datum in ura posnetka.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

• Vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

• interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora (pisna odločitev glavnega direktorja), Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (IP07; št. izdaje 2; 13.10.2016)

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

• pooblaščene osebe pri upravljalcu

• pogodbeni obdelovalec

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

• Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

• do enega leta

 

Informacije o obstoju pravic posameznika:

• Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte na elektronski naslov: info@acroni.si

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

• Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov: info@acroni.si ali po pošti na naslov: SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice.

• Pritožbo glede izvajanja videonadzora lahko podate pri nadzornem organu - Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: +386 (1) 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Informacije o tem:

• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

• Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Neobičajne nadaljnje obdelave:

• nadaljnja obdelava posnetkov video nadzornega sistema se ne izvaja

• zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja

• nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo)

 

Objavljeno dne 20.4.2023 na spletni strani: https://sij.acroni.si