Politika kakovosti družbe SIJ Acroni

SIJ ACRONI KAKOVOST DOSEGA IN IZBOLJŠUJE S:

KAKOVOSTNIM PLANIRANJEM in VODENJEM

 • Strategijo razvoja družbe imamo izdelano in z lastniki usklajeno. 
 • Upoštevamo zahteve in pričakovanja vseh poslovnih subjektov v kontekstu družbe in imamo odgovoren odnos do njih.
 • Načrtujemo in zagotavljamo vire, ki jih potrebujemo za kakovostno in točno realizacijo kupčevih naročil. 
 • Izbiramo zanesljive dobavitelje. Od njih pričakujemo pravočasno dobavo kakovostnega materiala/storitev.
 • Zaposlujemo sposoben, prizadeven, zanesljiv kader in ga za opravljeno delo tudi primerno nagradimo.
 • Procese podpiramo s tehničnimi posodobitvami in sodobno informacijsko tehnologijo.
 • Predvidevamo možna tveganja in upoštevamo poslovne priložnosti.
 • Določamo cilje in merljive kriterije za vse procese v družbi.
 • Skrbimo za donosnost in rast družbe. 

KAKOVOSTNIM IZVAJANJEM DELA

 • Ponosni smo na našo več kot 600 letno tradicijo izdelave jekla. Tradicija pozitivno vpliva v odnosu do (novo) zaposlenih, do kupcev, do dobaviteljev in do vseh ostalih, ki so povezani z našim poslovanjem.
 • Imamo znanje in izkušnje. Oboje prenašamo iz roda v rod. Smo usposobljeni in motivirani za kakovostno izvajanje dela in doseganje vedno boljših rezultatov.
 • Zaposleni pri delu upoštevamo in izvajamo zahteve za kakovostno delo. Izvajamo ukrepe za preprečevanje pojava tveganih dogodkov in ukrepe za izrabo poslovnih priložnosti.
 • Zaposleni se varujemo pred poškodbami, upoštevamo zahteve za varno delo in uporabljamo osebno varovalno opremo.
 • Zaposleni pazimo na okolje. Ločujemo odpadke in omejujemo vplive na okolje po zahtevah zakonodaje.
 • Zaposleni skrbno ravnamo z materiali in energenti. Upoštevamo zahteve za varčno rabo energije.
 • Zaposleni obvladujemo tehnološke in kontrolne zahteve. 
 • Proizvajamo kakovostne izdelke, ki izpolnjujejo zahteve in pričakovanja odjemalcev in tako nadgrajujemo pozicijo sposobnega zanesljivega dobavitelja, družbeno odgovornega delodajalca ter konkurenčnega in uspešnega poslovnega partnerja, ki načrte in poslovni donos uresničuje z optimalnimi stroški ter večanjem obsega proizvodnje in prodaje predvsem nerjavne in specialne debele pločevine.

KAKOVOSTNIM PREVERJANJEM

 • Kontroliramo kakovost vhodnih surovin in razpoložljivost potrebnih virov za nemoten potek procesov,
 • Vsak izdelek identificiramo in mu natančno sledimo po tehnološki poti do kupca.
 • Naši laboratoriji kontrolirajo kakovost po akreditiranih metodah.
 • Kontrolne naprave in merila imajo skladen metrološki status in merilno sledljivost.
 • Kontroliramo vzorce in izdelke ter potrjujemo njihovo skladnost z zahtevami standardov in kupcev.
 • Spremljamo in analiziramo ključne kazalnike uspešnosti.
 • Skrbimo za stalno skladnost z zakonodajnimi zahtevami.

STALNIM IZBOLJŠEVANJEM

 • Koristimo sinergijske povezave skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, ki uvaja korporativno upravljanje.
 • Uvajamo in usposabljamo mladi kader ter nanje prenašamo izkušnje.
 • Zavezani smo stalnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti, kakovosti procesov in kakovosti izdelkov.
 • Spodbujamo inovativnost in osebni razvoj.
 • Z investicijskimi vlaganji in lastnim znanjem skrbimo za razvoj in proizvodnjo kakovostnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo.
 • Dokazljivo dvigujemo status zanesljivega in sposobnega dobavitelja in s tem pridobivamo nove kupce, z obstoječimi kupci pa krepimo dolgoročno partnersko sodelovanje. 
 • Sodelujemo s šolami in motiviramo potencialni novi kader.
 • Kot družbeno odgovorno podjetje prisluhnemo in pomagamo lokalnemu okolju.

Datum: 09. 01. 2018

Vodstvo družbe SIJ Acroni